Přihlášení

S kým se na Arnoru potkáte aneb kdo se už přihlásil (dobrodruzi, obyvatelé i křoví) Hvězdičku má kdo zaplatil *

Aegeri, Artanis, Kiberk, Niky, Rosťa, Vrána Ovec, Grukaar, Balahen, Epi, Krrára, Matouš, Šimon, Lirael, Nira, Vilda

Než si připravíte postavu...

Úvodní příběh
RHOVANION, 1050 T.V.


Píše se rok 1050 Třetího Věku.
V zemi severně od Kosatcových polí mezi Mlžnými horami a Zeleným hvozdem se udála neslýchaná věc. Některé rodiny Chluponohů už toho měly tak akorát dost a řekly si, že se tu už dál žít nedá. Poslední dobou sem proudí čím dál tím více cizinců a z hor a Hvozdu přichází divné zrůdy a zvěsti. Proto zabalili ze své domácnosti vše, co unesli na zádech, a vydali se Vysokým průsmykem na západ. Slyšeli, že jsou tam kraje široké a rozlehlé a na divné tvory jeden nenarazí, jak je život dlouhý.

Zpráva o odchodu několika rodin hobitů se stala vděčným námětem hovoru v širokém okolí. Zatímco Plavíni a Statové kroutí nevěřícně hlavami nad lehkovážností a prchlivostí svých příbuzných, zbylí Chluponozi se pomalu začínají připravovat na cestu.

Lidé z osady Starý brod na Anduině si z hobitů utahují, že jsou jak malé děti a vyleká je jeden zatoulaný vyhladovělý skřet nebo jezevec a stejně na těch svých malých nožičkách nikam nedojdou.

Zvěsti o odchodu Chluponohů se nesly i dále po Staré cestě hvozdem až k uším elfích hraničářů, kteří drží jižní stráž v roky opuštěném sídle na úpatí Temných hor. Jim to nepřišlo tak úsměvné; temnotu a neklid hvozdu cítili sami a nebylo tomu ani 50 let, co se pod tíhou sílící temnoty z jihu sám král Thrandúil rozhodl opustit tamní síně a přestěhovat všechen svůj lid severněji, do jeskyní poblíž Lesní řeky.

O tomto tajném stěhování elfího lidu z Ered Duir se časem dozvěděli i trpaslíci z Khazad-dûm. Posílají k nyní opuštěným horám prospektory a zvědy hledat nová naleziště vzácných kovů a kamenů a snad i místo k žití. Protože Aulëho děti jsou vůči temnotě odolné, vycítily v tom dobrou příležitost k rozšíření svého území.

S temnícím Hvozdem bojují též Meddědovci žijící na jeho okraji nedaleko Skalnatého brodu.
Přestože ochrana cesty hvozdem a Skalbalu zatím není nad jejich síly, nepříjemností přibývá a pocestných, kteří platí mýto za bezpečný průchod, ubývá.
Ti nejodvážnější z Meddědovců podnikají výpravy do Hvozdu a vracejí se unavenější a zasmušilejší než kdy dříve.

Protože je zima a všechny průsmyky Mlžných hor jsou neprostupně zapadány sněhem, celý kraj spí a čeká na jaro, co přinesou pocestní za zprávy a kdo všechno projde po cestě lesem a podél řeky.

Jak nepsat postavu...

...a ušetřit si práci. Následující text vznikl jako extrakt chyb, kterých se někdy hráči v přihláškách dopouštějí. Prosíme, berte ho v potaz a pokud jste se v nějakém bodě náhodou našli, neberte si to osobně. Díky za pochopení. :-)

  1. Postava má očividně moderní či jinak nevhodné jméno. Rozumím, že když si přímo na hře "vyrobíte" dočasného vesničana, nemá energii na místě vymýšlet co nejlepší volací znak. Ale pokud postavu píšete doma, jméno musí být když už ne středozemské, tak alespoň nerušivé (nebude valné většině lidí asociovat jinou kulturu). Apely z minulých ročníků, aby se hráči o vhodné jméno snažili, se zjevně minuly účinkem, tedy je to letos podmínkou.
  2. Chtěl bych si zarezervovat místo u [doplň frakci] pro několik lidí. Dáváme téměř výlučnou přednost hráčům, kteří o hru projevují aktivní zájem. Zkušenost říká, že kdo za sebe nechá vše zařizovat, u toho je výrazně vyšší šance, že mu o hru zase tolik nejde a že nakonec nepřijede. Je to ale možné u lidí, kteří chtějí jet jako "křoví".
  3. Chci hrát bezcílného tuláka-vrahouna, co náhodně kuchá, koho zrovna vidí o samotě. Že sem tam někdo na Rhovanionu umře, není až takový div (a hráči, kteří si postavu navrhli stylem "někdo po mně jde", s tím musí počítat). Chápu, že to je super adrenalin si tu a tam někoho zamordovat, ale buď pro to máte motivaci, kterou v návrhu postavy vysvětlíte, nebo si vymyslete jinou roli. Bezcílné vraždění kohokoliv kazí hru.
  4. Rodiče mi zabili vlci, bratra skřeti, strejdu ent, tetu kočka a kočku bobr. Pocházím z osamělé farmy, nesedávám zády ke dveřím, chci se všem pomstít a zjistit pravdu o své rodině. Přátelé, vím, že spousta motivů je ohraných, ale když už do té postavy dáváte klišé (pro vás to třeba klišé být nemusí), nedávejte jich tam příliš moc.
  5. Můj cíl je jediný, přežít. Výborně, ale ulehčeme si práci, přežít chtějí všichni. Kdo přežít nechce, nechť do postavy napíše, kterak k té psychické poruše přišel + připíše návrh druhé postavy.
  6. Tohle bude jeden z mých prvních larpů, tak nechci žádnou výraznou roli, chci se jen tak dívat kolem. Obvykle to dopadne tak, že si nováček na konci hry stěžuje, že ho to moc nebavilo, nikdo s ním nemluvil, neměl žádné informace a nevěděl, co se ve hře děje. Aby ne, když už zpočátku k postavě přistoupil tak, že je ve hře vlastně zbytečná. Taková role je vhodná spíš pro obyvatele (polohráče), kteří se chtějí aktivně zapojovat do toho, co se zrovna šustne kolem. Pokud jste plašší nebo nezkušení, bude pro vás výhodou postava dobře propojená se svým okolím, budete vědět, co dělat a okolí vás vtáhne do děje.
  7. Jsem odvážný, ale ne bezhlavě, nepůjdu proti velké přesile. Nestrpím dlouhé řeči, ale když je potřeba vyjednávat, potlačím to v sobě. Peníze mě zajímají, ale ne nějak moc. Bojím se duchů, ale přítele bych z jejich kobky vysekat šel... Rozhodněte se. Pokud už chcete hrát postavu s nějakým charakterovým rysem, nemůžete zároveň tvrdit opak.

Autorem je Randir :)

Dokumenty ke stažení:

  • ... (*.pdf)

Pro dobrodruhy:

příklady, jak napsat postavu

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Prosím, přihlašte se, i pokud jedete jen jako doprovod, křoví, fotograf nebo jiná, zcela nezúčastněná postava. Je nezbytné, abychom měli přehled o všech, kdo se budou během hry pohybovat po herním území.

Pokud plánujete jet jako dobrodruh (plnohodnotný hráč) a budete si připravovat postavu, přijde Vám po přihlášení mail ohledně podrobností.