Přihlášení

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Prosím, přihlašte se, i pokud jedete jen jako doprovod, křoví, fotograf nebo jiná, zcela nezúčastněná postava. Je nezbytné, abychom měli přehled o všech, kdo se budou během hry pohybovat po herním území.

Než si připravíte postavu pro rok 2020...

 

Úvodní příběh
RHOVANION, 1067 T.V.

Jarní zamyšlení u rozbouřené Anduiny

Padre Ildephonso da Serramanna | A Serramanna

 
S nadcházejícím jarem odešly poslední zbytky sněhu a spolu s nimi Velká řeka odnesla i smutky loňského léta od nedozírných dálav, kamsi na jih. Hřmění silného proudu řeky nesoucího kry a kamení bylo slyšet v širokém okolí a ve tvorech žijících v její blízkosti vyvolávalo obavy.
 
Obavy, zda se úzké soutěsky, kterými se řeka místy hnala, nepřehradí a rozlitá ledová voda jim nevyplaví domovy. Ti kdo zde na severu žili blízko brodů a měli z jeho blízkosti užitek se také obávali. Obávali se o brod, zda se jeho podloží valícími se kameny příliš nevymele a ten se nestane neschůdným.
 
Velká řeka určovala rytmus svého okolí po staletí a ti, kdo zde žijí, se jej naučili cítit a ctít.
Všichni vědí, že jakmile ledový příkrov uvolní řeku a tání zprůchodní soutěsky, celý kraj chráněný Mlžnými horami před západními vichry a hustým Zeleným Hvozdem z východu, ožije čilým ruchem.
Kdo má ruce a nohy vyrazí na pole a bude orat a sít, vyhánět stáda na pastviny, pracovat na zahrádce nebo vyrazí se zbožím na cesty, aby v některé ze sousedních osad prodal, co přes zimu vyrobil.
 
Jsou věci, které se nemění a jeden je s nimi spokojen.
 
Jsou věci, které po změně volají.
 
Avšak v posledních letech se toho změnilo více, než by bylo místním milo.
 
V kraji není bezpečno jako tomu bylo ještě před rokem. Od II. bitvy o Brod a vypálení Ostružné drží hoditi a Seveřané zbrojnou hotovost, která s pomocí najatých elfích stopařů a medďedovců čas od času vyráží do okolí. Prohledávají temná místa, jeskyně a zapadlé kotliny, kde hledají stopy a zjišťují, jestli se zde neshromažďuje skřetí oddíl nebo jiné nebezpečí.
Pravidelně vyráží do Velkého Zeleného hvozdu pálit a ničit pavučiny v nejbližším okolí. Procházejí po cestě Hvozdem k Dorwinionu a zajišťují její bezpečnost.
Od podzimu došlo jen k několika šarvátkám s tlupami vyhladovělých skřetů, zdivočelých lidí a smečkou divokých vlků. Přesto zůstávají bdělí a připravují se na případnou obranu. Výprav se doposud účastnili pouze družiny dobrovolníků a jejich zásoby a výstroj se skládaly převážně z darů ostatních obyvatel, ale ti, kdo myslí dopředu, ví, že to tak nepůjde věčně a budou na to vše potřeba i peníze a proto se v určitých kruzích mluví o případném zvýšení daní.
 
Hobiti z Ostružné, ti, kterým je jejich rodná hrouda milejší než pohodlný život někde na západ za horama, se rozhodli, že požádají o pomoc trpaslíky a lidi z Brodu, vyzbrojí se, vycvičí se v boji a Ostružnou opevní, jak to jen půjde. A protože jejich osada leží v na úpatí hor v zákrutu Kosatcové řeky půjde jim to opevňování poměrně snadno.

Na opevnění Brodu se loni spotřebovala většina kamení a peněz vyčleněných na stavbu mostu a tak místní netrpělivě vyhlížejí okamžik, kdy se bude moci lom po zimně znovu otevřít a vrátí se trpaslíci z Khazad-dum, kteří povedou těžbu. O trpaslících se v Brodě šeptá, že se sem asi nevrátí, protože prý na úpatí Temných hor nalezli bohatou žílu a budou kutat raději kovy než obyčejný kámen.
 
Zvěsti o trpaslících kutajících ve Hvozdě se příliš nezamlouvají v Duven Tirith, kvůli složité minulosti nemají lesní elfové trpaslíky příliš v lásce a představa, že budou jejich sousedé, jim srdce přílišným klidem nenaplňuje. Navíc se traduje pověra, že trpaslíkům chodí v patách potíže.
 
Naopak v táboře dřevorubců přítomnost trpasličího dolu v blízkém okolí vyvolala doslova radost a naděje na větší zisky z prodeje uhlí a dřeva. S končící zimou totiž očekávají, že dorazí příbuzní z jihu, které sem žene stejná touha po novém životě bez složité minulosti a díky novému dolu bude práce a obživy dost pro všechny.

Velkou neznámou však zůstává jak se k rozrůstajícímu táboru postaví starousedlíci. Mnozí z Brodu podezřívají právě dřevorubce, že s sebou přitáhli potíže a že za nimi z jihu dorazili skřeti. Jejich tábor totiž zůstal po útoku nedotčen a to je velmi podezřelé, možná jsou i z Haradu, kdo ví...
 
A meddědovcům se už vůbec nebude líbit, že padne další kus lesa. Už loni byli pěkně nabručení a jak zjistí, že se tempo kácení ještě zrychlí, je možné, že dojde i na drápy. Do medvědích hlav nikdo nevidí a to jak žijí a čím se živí věděla snad je Adelheid.
 
Je nejisté, co přinesou nadcházející měsíce, jedno však víme určitě: hřmot Andiny zde bude slyšet každé další jaro dokud se hory nerozpadnou na prach a svět, jaký známe, nezanikne.

Dokumenty ke stažení:

  • ... (*.pdf)

Pro dobrodruhy:

příklady, jak napsat postavu

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Prosím, přihlašte se, i pokud jedete jen jako doprovod, křoví, fotograf nebo jiná, zcela nezúčastněná postava. Je nezbytné, abychom měli přehled o všech, kdo se budou během hry pohybovat po herním území.