Frakce

Za co je možné jet?

Letos plánujeme pět plnoherních frakcí, jednu doplňkovou s nezařaditelnými postavami a jednu „skřetí“ – lidi, kteří si chtějí zažít atmosféru skřetího tábora, ale jsou mimo herní území a z velké míry jsou k dispozici organizátorům podle potřeb hry. Úplně hráčská tedy nebude, lidí do ní si budeme spíše shánět sami, ale pokud by se někdo chtěl přidat, neváhejte se ozvat. Je vhodná i pro rodiny s dětmi, pár jich tam bude.

V plné hře budou:

  1. Plnohráči - Hráči, kteří budou plně zapojeni do příběhu, hlavních questů a budou mít provázané postavy s ostatními. Buď si vytvoří postavu sami, společně s námi a nebo využijí možnosti zvolit si některou s předpřipravených postav. Na hře je pak čeká vše, co je uvedné v kategoriích polohoráčů i plnohráčů.
  2. Polohráči - Hráči, kteří se budou rovněž aktivně účastnit hry, ale jejich hra bude spočívat především v pomáhání plně zapojeným hráčům a užívání si atmosféry. Provázání s dalšími postavami bude slabší.
  3. „Křoví“ - Hráči, kteří nemají připravené postavy, nemají vazbu na ostatní hráče ani na příběh, ale jedou si užít atmosféru frakcí a RP – sice se nemusí nějak aktivně zapojovat do řešení problémů, ale svým chováním nesmí narušovat atmosféru dané frakce (voják se účastní běžného chodu vojenské jednotky a poslouchá rozkazy, sedlák se věnuje svému statku, bard chodí do hospody hrát karty nebo pouští klepy).

Hůrka

Hra v Hůrce bude založena na vztazích mezi sousedy a bratranci, které jsou často vypjaté v dobách politické nejistoty. Najdou se i „epičtější“ linky, ale děj se bude vesměs točit kolem problematiky nezávislosti na větším územním celku. Chtěli bychom navodit atmosféru pohraniční vesnice, která strádá a neví se, zda je to kvůli špatnému období anebo jestli za to můžou Númenorejci.

Plnohráči: osobní linky, kde mezi rodinu nebo přátele vstoupí politické přesvědčení, spory s Númenorejci, srovnání se se ztrátou autonomie Hůrky a nutností podřídit se silnějšímu národu.

Polohráči: Řešení malosvětských problémů, událostí v Hůrce, rozhovory v hospodě a vesnický život.

Typické role: lovec, farmář, řemeslník, bylinkář, hraničář (voják/lovec, který se vyzná v lese a přežije v přírodě)


ElfElfové

Hra v Mechové síni je určena zejména pro ty, kteří si chtějí užít Středozemské reálie a dotvářet Tolkienovu historii v místech, které pan profesor nepopsal (ne striktně podle kánonu – děláme LARP a s nejlepším vědomím a svědomím se držíme reálií, ale každý máme svoji interpretaci toho, jak se asi odehrály věci, které nejsou popsané). Plánujeme zejména „pátrací“ linky, které odhalují střípky poznání a minulosti, ale najde se prostor i pro hráče, kterí si chtějí zabojovat – Mechová síň je přece jen původně předsunutá základna, která hlídala pohyb Nepřítele.

Plnohráči: Hledání stop pro odhalování střípků poznání, pomáhání obyvatelům Středozemě, spory s trpaslíky, řešení vztahů s Númenorejci

Polohráči: zpívání, hraní na hudební nástroje, diskuze o filozofických otázkách Středozemě, vzpomínání na minulost, věnování se řemeslům, případně bojování se služebníky Nepřítele

Typické role: kováři, bojovníci, hraničáři, bardové


Númenorejci - Zlaté údolí

Hráči Númenorejců mají prostor pro vnitřní hru založenou na rozporu mezi jejich morálním nastavením a rozkazy, která může přerůst v konflikty uvnitř frakce. Númenorejce plánujeme nastavit částečně jako antagonisty, kteří ale nechtějí otevřený konflikt. Mají důvody pro svoje chování ve Středozemi. Nejsou v jádru špatní, jen mají jinak nastavené hodnoty: jsou hrabivější, indiferentní vůči domorodému obyvatelstvu, věrní Númenoru. Postavy budou částečně ekonomické (horník, řemeslník, obchodník), zčásti se bude jednat o vojenskou posádku, která musí čelit čím dál častějším útokům skřetů. Jejich hra bude také spočívat v řešení politických sporů s druhou skupinou Númenorejců, v honbě za cennostmi Středozemě, kterými by obohatili Númenor.

Plnohráčo: Snaha o opětovné získání Hůrecka, napjaté vztahy s Adrahilovou jednotkou, odhalování spiknutí ať už skutečných nebo smyšlených, případně etická dilemata spojená s otázkou kolonizace a posunem morálních hranic

Polohráče: věnování se řemeslům, vojenská drezura, bojování

Typické role: velitel, voják, průzkumník, diplomat, horník, řemeslník


Adrahilova jednotka

Jedná se o frakci, která je složena z větší části z Númenorejců ze Zor-Gimilu a z menší místními obyvateli, kteří odpřísáhli věrnost Adrahilovi a vstoupili do jeho služeb jako vojáci Zor-Gimilu. I zde bude možnost zahrát si vnitřní dilemata založená na věrnosti, cti a rozpolcenosti zájmů. Oproti Zlatému údolí zde ale převládá ochota lidem pomáhat a chránit původní obyvatele.

Plnohráče: spory s Númenorejci ze Zlatého Údolí, vyšetřování křivd páchaných na domorodém obyvatelstvu, vývoj kolonizačních (a osobních) vztahů s Hůrkou, případně rozpory věrnosti

Polohráče: atmosféra vojenské jednotky, vojenský život, bojování, pomáhání Hůrčanům

Typické role: velitel, voják, diplomat, průzkumník


Trpaslíci

Hra trpaslíků bude plná dobrodružství a nostalgie. Nahlédnou do svojí minulosti, čekají je napínavé chvilky a zároveň budou mít možnost prožít si vnitří hru, kdy se budou muset vyrovnat s beznadějnou situací. Nebude chybět ani honba za bohatstvím, ztraceným dědictvím a čeká na ně i výzva v podobě epické výpravy.

Plnohráče: Spory a snahy o získání ztracených dědictví, epická výprava za vlastní minulostí

Polohráče: věnování se řemeslům a obchodování, hledání nových nalezišť a možnost si zabojovat

Typické role: bojovník, prospektor, horník, řemeslník, obchodník

 

 


Ostatní

Ve světě se samozřejmě objevují rozličná nezařaditelná stvoření – počínaje tuláky, meddědovci, či drúadány. Buďto si řeší vlastní záležitosti a nemíchají se do problémů ostatních, nebo zejména v případě drúadanú, chrání ostatní a nezištně jim pomáhají. Je však jasné, že takových rolí nemůže být na hře mnoho, protože by bylo těžké napojet všechna ta nezávislá individiua na příběh.

 

 


Bestiář

Raději spíše bojujete než hrajete? Nevadí vám střídat role? Přihlašte se za bestiář - jídlo a celodenní zábava zajištěna!